Pes po rozvodu, existuje střídavá péče?

Kuriozity

Přidal dominik, dne 25. 10. 2016 ,  0x


Jakmile přijde na rozvod, převládá smutek, hněv a mnoho dalších emocí, ale také přichází na řadu finanční starosti. Pokud se manželé dohodnou, právo nezasahuje. V případě rozdílných názorů převládá situace rozdělení majetku 50:50. Jestliže daná věc nelze rozdělit prodá se (obvykle formou kauce) a získané finanční jmění se rozdělí napůl. Ale pes není věc, aby se prodal. Ani není, z pohledu zákona, v právní souvislosti připodobňován k dítěti.


Jak pohlíží zákon na psa při rozvodu?

Dle zákona SJM (společné jmění manželů) se jednoduše řešeno týká nabytých statků v době manželství. SJM tedy nezahrnuje majetek nabytý před uzavřením manželství, mj. do společného jmění manželů nepatří i dědictví nebo některé typy závazků.

S příchodem nového občanského zákoníku již není na psa pohlíženo jako na věc. V některých případech může být na zvíře pohlíženo stále jako na věc, resp. majetek, ale rozhodně ne v případě rozvodu. Jakmile soud začne řešit tzv. vypořádání společného jmění manželů, nelze předem odhadnout, komu soud péči o psa svěří. Teoreticky může nastat i střídavá péče o psa, podobně jako u dítěte, ale pravděpodobně by strádala celá trojce.


Jak si právně pojistit, aby mi pes zůstal?

Ještě před rozhodnutím o vypořádání společného majetku manželů lze podat tzv. návrh na vydání předběžného opatření. Po schválení návrhu si zajistíte, že pes bude u Vás, ovšem pouze do doby rozhodnutí o rozdělení SJM (které se v praxi může velmi časově protáhnout). Soud zajisté k podanému návrhu o předběžné opatření psa přihlédne a Vy tak budete mít větší šanci, že pes zůstane i nadále u Vás doma.

Partner/ka se ke psovi nechová dobře, ale přesto ho vyžaduje

Možná to bývalý partner děla schválně, aby Vám ublížil, možná o pejska opravdu stojí. U soudu jsou ovšem důležité důkazy. Pokud bývalý manžel/manželka ke psovi nepřistupoval/a korektně, lze podat oznámení o týrání zvířat na policii, veterinární správu nebo na obecní úřad.

Za týrání zvířete se považuje:

(246/1992 Sb.)

  • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
  • Podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům.
  • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, a to zejména: kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy.
  • Vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy (hlasitá hudba aj.).

Dále také z jiných než zdravotních důvodů:

  • Omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
  • Podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují.
  • Omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete.

A další dle 246/1992 Sb.

Jak to tedy je v praxi?

V 99% případů se lidé dohodnou, ale když ne, myslete především na psa, co pro něj bude lepší. Zkuste alespoň, co se týče psa, překonat emoce a řešit situaci v klidu.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.

Loading...


Ahoj, jmenuji se Dominik a jsem studentem veterinární medicíny. Rád bych během studií vybudoval funkční komunitní webovou stránku pro všechny, kdo mají rádi psy. Plánuji pomáhat majitelům psů, psím útulkům a týraným psům. Zatím se snažím web zaplnit praktickými informacemi a již jsem napsal přes 200 článků. Prosím lajkněte mou facebook stránku a zůstaňte v kontaktu. Díky mocChci odebírat novinky PSÍ ÚSMĚV ve svém prohlížeči!